Content

    Geen koppen.

     
    Mentor, spil in de begeleiding De mentor speelt een belangrijke rol in de ondersteuning aan en begeleiding van de leerlingen die dat nodig hebben. De mentor werkt nauw samen met de docenten waar de leerling les van krijgt. Voor specialistische begeleiding beschikt het Northgo College over een professioneel team van interne begeleiders en externe deskundigen. Thuis voelen Op het Northgo College willen we dat een nieuwe leerling zich snel thuis voelt op onze school. Dan gaat het leren ook gemakkelijker. We bouwen voort op de informatie die we van de basisschool krijgen. Leerlingvolgsysteem Het Northgo College werkt met een leerlingvolgsysteem, waarmee de ontwikkeling van elke leerling vanaf de eerste dag gevolgd wordt tot aan het examen. Op deze manier zijn we beter in staat de leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Extra begleiding en zorg In de begeleiding staat de mentor er niet alleen voor. Bij sociaal-emotionele problemen of leerproblemen kan de mentor een beroep doen op de coördinator van de afdeling. Soms is het nodig dat extra hulp wordt gezocht. Het Northgo College kan met die extra begeleiding en zorg bieden, met interne of externe deskundigen.