Werken bij het Northgo College

Voor onze school zijn we voor het schooljaar 2021 - 2022 op zoek naar een 

Docent Nederlands 2e graads voor 1,5 fte (dus zoeken meerdere docenten)
Docent Frans 2e graads voor 0,6 fte. 

Je beschikt over een tweedegraads bevoegdheid of bent nog studerend hiervoor. Van jou verwachten we openheid, collegialiteit en relativeringsvermogen. Verder ben je flexibel, pragmatisch en positief ingesteld. De omgang met leerlingen gaat je goed af en je weet als geen ander hoe je jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar begeleidt in hun ontwikkeling.  

Aanstelling zal in eerste instantie plaatsvinden in een tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2022 met uitzicht op een vast dienstverband.

Naast de arbeidsvoorwaarden vanuit de CAO VO, bieden wij ook secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Denk hierbij aan een cafetariaregeling met daarin opgenomen een voordelige fietsregeling, tegemoetkoming in de vakbondscontributie en de salderingsregeling woon- werkverkeer. Aan ieder medewerker wordt een laptop verstrekt, want er wordt gestimuleerd om gebruik te maken van digitale leermiddelen en elk lokaal heeft een smartboard.

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij:
mevrouw Jolanda Stouten, personeelsfunctionaris, tel. 071-3681840 / personeelszaken@northgo-college.nl 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, wij werven onze nieuwe collega graag zelf.Wij werken met zes competenties voor het onderwijzend personeel:

  1. De docent speelt bij het onderwijsleerproces optimaal in op verschillen tussen leerlingen en weet hen actief in het onderwijsproces te betrekken. 
  2. De docent verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen/doelgroepen/sectoren/afdelingen en met verschillende onderwijsbehoeften en creëert een veilig pedagogisch klimaat, dat door de leerlingen als uitdagend wordt ervaren. 
  3. De docent is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, in het onderwijsveld en in de maatschappij en integreert deze in de lessen, zorgt voor samenhang in lesinhouden en is kritisch op de relevantie van het onderwijsaanbod. 
  4. De docent verdiept zich actief in de achtergronden en leer- en ontwikkelingsfasen van de leerling en weet een daarbij passende begeleiding te verzorgen. 
  5. De docent gebruikt op basis van eigen professionaliteit de E-leeromgeving als een middel tot gedifferentieerd onderwijsaanbod en brengt een deel van het curriculum onder in de E-leeromgeving. De docent begeleidt en stimuleert de leerling om de mogelijkheden van een E-leeromgeving te benutten. 
  6. De docent werkt actief mee aan het versterken van de samenwerking binnen het team, de vakgroep en binnen de brede vaksecties. Het Northgo College stelt haar medewerkers in de gelegenheid om deze competenties te ontwikkelen en te onderhouden.

Begeleiding studenten (stage)


Het Northgo College werkt bij het opleiden van studenten samen met zeven andere scholen in de omgeving. Samen met hen vormen wij de opleidingsschool ROS Rijnland (www.rosrijnland.nl). De ROS-scholen leiden samen met de HvA, het ICLON, de TU Delft, de ALO, de HALO en de Breitner Academie studenten op tot bevoegde docenten. Door de nauwe contacten met deze opleidingen sluiten studie en stage goed op elkaar aan. Zo creëren we voor de leraar in opleiding een aantrekkelijke leerwerkplek, waar kwaliteit de standaard is. Studeer je aan een van deze instellingen en zou je graag bij ons stagelopen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van het Northgo College. Studenten van deze opleidingen hebben bij ons voorrang. Studeer je níet aan een van deze instellingen, maar woon je in (de omgeving van) Noordwijk, laat je dan niet ontmoedigen: wij zullen altijd kijken of we jou een stageplek kunnen bieden.

Vragen over stage? Mail naar: stage@northgo-college.nl


Begeleiding docenten en dio’s

Docenten in opleiding (Dio) worden op school begeleid door de BOS (Begeleider Op School). Deze bezoekt regelmatig lessen, bespreekt de voortgang en is de contactpersoon voor alle vragen en problemen van algemeen didactische en schoolorganisatorische aard. Daarnaast vindt geregeld overleg met de instituutsbegeleider plaats, om zaken binnen de opleiding af te stemmen. De BOS brengt een aantal lesbezoeken en bespreekt de lessen. Aan het eind van de begeleidingsperiode stelt de BOS een eindverslag op en bespreekt dit met de nieuwe collega. Elke docent in opleiding heeft ook een begeleider binnen de vaksectie, die verantwoordelijk is voor de vakdidactische ondersteuning en op dat punt als vraagbaak fungeert. Collega's met (enige) ervaring worden, naast de ondersteuning vanuit de vaksectie voor wat betreft de vakdidactiek, begeleid door óf de BOS óf door een externe deskundige. Deze externe deskundige (of de BOS) brengt een aantal lesbezoeken en bespreekt de lessen. Aan het eind van de begeleidingsperiode stelt de deskundige een eindverslag op en bespreekt dit met de nieuwe collega.