Toetsing

Proefwerken en toetsen

In de onderbouw zijn er schriftelijke overhoringen (SO en SO+) en proefwerken. De data van centrale proefwerken (CP’s) worden voor elke periode bekend gemaakt. In de bovenbouw staan de data van de toetsen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat in het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. De exacte data van mondelinge toetsen en praktische opdrachten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Vanaf het derde leerjaar voor de mavo en vanaf het vierde leerjaar voor havo en vwo tellen een aantal toetsen en opdrachten al mee voor het eindexamen. 

Toetsvrije dag onderbouw

Voor de eerste dag na een vakantie van één week of langer geven docenten in de onderbouw geen centrale proefwerken of andere toetsen op.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Leerlingen uit 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo krijgen in de eerste weken van het schooljaar het programma van toetsing en afsluiting, afgekort het PTA. Leerlingen uit 3 mavo krijgen uitleg over het PTA in januari. In het PTA staat voor elke vak aangegeven: het aantal toetsen, de omschrijving van wat je moet kennen en kunnen voor elke toets en de weging. Ook de herkansingsregeling en het examenreglement staan in het PTA.

Rapporten en cijferkaarten

In de onderbouw krijgen leerlingen gedurende het schooljaar vier keer een schoolrapport mee naar huis: rond de herfstvakantie, vóór Kerstmis, rond Pasen en bij de overgang naar het volgende leerjaar. In de bovenbouw wordt viermaal per jaar aan de leerlingen een cijferkaart mee naar huis gegeven. In de jaarkalender die wij aan het begin van het schooljaar uitreiken, staat op welke data wij de schoolrapporten en de cijferkaarten uitreiken. De resultaten van alle leerlingen bespreken wij drie keer in het schooljaar tijdens voortgangsvergaderingen. Aan het eind van het schooljaar worden de eindresultaten besproken in de bevorderingsvergadering.