Schoolorganisatie

Afdelingen

In de organisatie van de school hebben wij het onderwijs als uitgangspunt genomen. En in dat onderwijs staat het recht doen aan verschillen tussen leerlingen centraal. Wij hebben daarom gekozen voor kleinschalige afdelingen waarin iedereen goed kan werken en leren.

Versterkt mentorenteam

Alle klassen op het Northgo College hebben een mentor. De mentor geeft les in een vak en verzorgt daarnaast twee begeleidingsuren. Dat kan klassikale begeleiding zijn, maar ook individuele begeleiding van leerlingen. De mentor werkt samen in een zogenaamd versterkt mentorenteam. Dat wil zeggen dat een kleine groep docenten samen met de mentor verantwoordelijk is voor een klas. Op die manier wordt goed gemonitord welke vorderingen de leerling maakt en welke begeleiding er nodig is. De mentor is de contactpersoon voor de leerlingen en ouders.

Coördinatoren

De coördinator heeft de dagelijkse leiding over een deel van een afdeling. Vanuit het coördinatorenteam wordt ook de speciale begeleiding en zorg aan leerlingen geregeld. De namen en telefoonnummers vindt u op de contactpagina.

Bestuur en schoolleiding

Het bestuur van het Northgo College bestaat uit twee personen: de heer Johan van der Plas, voorzitter van het bestuur en directeur en de heer Marc Janssen die lid is van het bestuur en directeur. In dit bestuursmodel is het bestuur tevens schoolleiding. 

Raad van toezicht

Om uitwerking te geven aan een belangrijk beginsel van goed bestuur, is het bestuur van de school en het toezicht daarop gescheiden. Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze ziet er op toe of het bestuur zijn taak goed uitoefent en houdt ook toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van Toezicht kan het bestuur tevens adviseren en als klankbord dienen. Tenminste vijf keer per jaar vergaderen het bestuur en de Raad van Toezicht met elkaar. Adressen van de leden van de Raad van Toezicht zijn in de schoolgids opgenomen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

voorzitter
de heer W.C.J. Roelandse

leden
mevrouw M.A. Akerboom - de Lange MSc
mevrouw N.A.X. van Biesen - Manusov
de heer drs. G.H. Wijma
Mevrouw M.A.M. Vendel MEM