Dyslexie op het Northgo College

Faciliteiten

Leerlingen met dyslexie, in bezit van een officiële verklaring, krijgen extra ondersteuning door middel van:
  • Extra tijd voor het maken van proefwerken.
  • Een apart toetslokaal voor dyslectische leerlingen.
  • Het beschikbaar stellen van digitale boeken.
  • Het gebruik van een laptop/IPad in de klas.
  • Het digitaal beschikbaar maken van toetsen.
  • Aangepaste wijze van correctie.
Er wordt op Northgo College geen remedial teaching (RT) gegeven.
Niet elke dyslectische leerling is hetzelfde. Het hangt van de ernst en de vorm van de dyslexie af welke hulpmiddelen nodig zijn en/of welke hulpmiddelen het beste werken. In de brugklas heeft de leerling een gesprek met een dyslexiecoach. De dyslexiecoach bespreekt met de leerling welke faciliteiten hem/haar het meeste rendement opleveren.

Met de mentor bespreekt de leerling gedurende de verdere schoolloopbaan of de gekozen faciliteiten nog steeds effectief zijn.

Om gebruik te maken van de faciliteiten levert de leerling een formulier 'Extra faciliteiten' bij de orthopedagoog in. 

In de eindexamenklassen wordt opnieuw gevraagd een vergelijkbaar formulier in te vullen. Hierdoor vindt een extra check plaats, zodat alle faciliteiten voor het eindexamen op officiële wijze aangevraagd zijn en ingezet kunnen worden.

Digitale boeken

Leerlingen kunnen digitale boeken ontvangen om op hun laptop of iPad te gebruiken of ze zelf om te zetten naar een KES-bestand voor het gebruik van het programma Kurzweil. Leerlingen kunnen met een USB-stick deze boeken bij de conciërges in de reproruimte ophalen. 

Vermoeden dyslexie

Wat te doen bij een vermoeden van dyslexie?

Als een mentor, of vakdocent, een vermoeden heeft van dyslexie bij een leerling, dan wordt dit met het hele team van vakdocenten besproken. De docenten onderzoeken voor hun vak of zij kenmerken van dyslexie zien. Ook vindt er een gesprek plaats met de leerling, waarbij bekeken wordt tegen welke zaken de leerling aan loopt. 
Als het vermoeden gegrond blijkt te zijn er twee opties:
  1. De leerling gaat de procedure in om via het samenwerkingsverband getest te worden.
  2. De leerling wordt door een extern bureau getest. 
Tijdens het onderzoek kan de leerling gebruik maken van bovengenoemde faciliteiten, mits het daarvoor bestemde formulier ingevuld is. 

Procedure aanvragen vrijstelling voor een vreemde taal

Het kan voorkomen dat leerlingen door hun beperkingen als gevolg van dyslexie problemen ervaren bij de moderne vreemde talen. Bij uitzondering kan er dan een vrijstelling worden aangevraagd bij de leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator doorloopt een stappenplan en beoordeelt of een vrijstelling gerechtvaardigd is. Het protocol kan via de coördinatorenadministratie opgevraagd worden.

Kurzweil / spraaksoftware

De school levert de digitale boeken (in pdf-formaat). Om de boeken om te zetten naar bestanden die door Kurzweil gelezen kunnen worden is het belangrijk dat ouders niet alleen het programma aanschaffen, maar ook de scanmodule. Het Northgo College kan geen KES-bestanden leveren.
De nieuwste versie van Kurzweil werkt helaas minder goed op de Mac. Het is dan noodzakelijk om extra geheugen aan te schaffen of een oudere versie van Kurzweil te gebruiken.
Op de site van Lexima is informatie te vinden over het gebruik van Kurzweil op de iPad. Wij willen u er als school op attenderen dat er ook andere, gratis, spraaksoftwareprogramma's beschikbaar zijn die thuis bij het leren en maken van huiswerk ondersteuning kunnen bieden.