Kosten

Gedragscode

Ouder- en besturenorganisaties hebben een gedragscode opgesteld met als doel scholen te stimuleren de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Het Northgo College houdt zich zo veel mogelijk aan deze gedragscode.

Schoolboeken

Vanwege de regeling ‘gratis schoolboeken’ verzorgt de school de boekenpakketten van de leerlingen. Ouders hebben hier geen kosten aan. Wel moeten ouders een borg betalen die zij aan het eind van de schoolloopbaan van hun dochter/zoon weer terugkrijgen. Bepaalde lesmaterialen moeten leerlingen wel voor eigen rekening aanschaffen, zoals gymnastiekkleding, rekenmachine, atlas en woordenboeken.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan niet alle activiteiten op school bekostigen uit de vergoeding van het Ministerie. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte ervan wordt in overleg met de MR vastgesteld en is € 97,- per kind. Het bestuur legt ook over de besteding van het geld verantwoording af aan de MR. Een apart bedrag wordt van ouders gevraagd voor de in het lesprogramma opgenomen dagexcursies. Per leerjaar kan deze bijdrage verschillen.

Kluisje

Er is voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar om waardevolle kleding en andere spullen in op te bergen. Leerlingen zijn verplicht zo’n kluisje te huren. Dit kost €12,50 per jaar. Bij uitgifte van de sleutel wordt €10,- borg gevraagd.

Go-Programma

Voor Go-sport, Go-Expressie en Go-Media & Design geldt een aanvullende ouderbijdrage van € 140,- per jaar. Aan Go-Technasium zijn in de brugklas geen kosten verbonden. Voor de tweede en derde klas technasium is dit € 55,- per jaar. De aanvullende bijdragen worden gebruikt voor het inhuren van gekwalificeerde trainers, gastdocenten, accommodaties, materialen en excursies. Om de kosten laag te houden vragen wij af en toe hulp van ouders bij deze extra activiteiten. 

Gebruik van iPad
  
De leerlingen die met de iPad in de klas werken, schaffen deze zelf aan. 

Buitenlandse studiereizen

Voor de leerlingen in de 4e klassen zijn er (buitenlandse studiereizen). De kosten verschillen per studiereis en liggen tussen de € 400 en € 700,-