Contact met ouders

Ouderavonden/tafeltjesavonden

Op verschillende manieren onderhoudt de school contacten met ouders. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de diverse leerjaren ouderavonden. Na elke voortgangsvergadering is er een docentenspreekavond, de zogenaamde tafeltjesavond, waarop de ouders met diverse docenten kunnen praten over de studieresultaten van hun kind. Ook tussentijds kunt u als ouder natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor of de docenten van uw dochter of zoon.

Onderwijsportaal

Via het zogenaamde ouderportaal kunnen ouders digitaal de resultaten van hun zoon of dochter volgen én eventueel verzuim in de gaten houden.

Telefonische bereikbaarheid

De medewerkers van het Northgo College zijn op school bereikbaar tussen 8:00 en 16:00 uur. Als u iemand niet direct kunt bereiken, kunt u een e-mail sturen met het verzoek om u terug te bellen of kan er een boodschap worden achtergelaten bij de receptie*. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Een lijst e-mailadressen en met een aantal doorkiesnummers vindt u op de contactpagina van deze website. 

* De mentor is in veel gevallen uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij hem/haar terecht met vragen over het welbevinden van uw kind en de vorderingen die hij/zij maakt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de vakdocent. Omdat onze docenten overdag voor de klas staan, kunt u in eerste instantie het beste via e-mail communiceren.  Liever persoonlijk contact? U kunt een kort bericht mailen met de vraag of wij u terugbellen.