Culturele activiteiten

 • open podium.
  Op twee avonden in het schooljaar wordt door leerlingen een open podium georganiseerd. Leerlingen en personeel presenteren hun talent op het gebied van dans, zang, acrobatiek en muziek.
   
 • filmclub.
  Er is een enthousiaste filmclub die kan beschikken over uitstekende apparatuur. De club maakt bij voorbeeld de voorlichtingsfilms voor de Open Dagen en de film over de eindexamenklassen, die de leerlingen meekrijgen als zij hun schoolloopbaan op het Northgo College hebben afgesloten.
   
 • schoolfeesten.
  Twee maal per jaar is er op het Northgo College een groot schoolfeest. Het gala voor de kerstvakantie vormt daarbij één van de hoogtepunten van het jaar. 

 • cultuurproject (CULP).
  Leerlingen maken in groepjes een werkstuk aan de hand van een bepaald thema. Bij de start van het project worden elk jaar een schrijver en een kunstenaar uitgenodigd op school. In 2011 heeft bijvoorbeeld de schrijfster Franka Treur een voordracht gehouden. 

 • cultuureducatie.
  In het kader van culturele- en kunstzinnige vorming worden bezoeken gebracht aan diverse musea en theaters. De architectuur in de grote steden wordt onder de loep genomen. Ook wordt deelgenomen aan ‘Kunstshot’, een cultureel evenement in Leiden. Aan het eind van het schooljaar zijn er voor 4 havo en 4 vwo dansworkshops. 

 • CJP/cultuurkaart.
  De leerlingen van het Northgo College krijgen in oktober de CJP/cultuurkaart. Deze ‘cultuurcreditcard’ geeft de leerlingen korting bij o.a. bezoek aan theater, museum of bioscoop. Daarnaast staat er € 15,- op de kaart, die individueel of klassikaal gebruikt wordt voor cultuureducatie. 

 • internationale conferentie.
  Het Northgo College heeft een aantal jaar geleden het initiatief genomen voor het YES-event, een internationale jongerenconferentie. De conferentie wordt nu jaarlijks georganiseerd. Deelnemers uit meer dan tien verschillende landen bereiden zich voor op een thema, presenteren zichzelf en nemen deel aan debatten. De conferentie werd in 2010 gehouden in Nice en is in 2011 in Uppsala (Zweden) gepland. 

 • debatteren
  Leerlingen doen mee aan de voorrondes van ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en het Nationaal Jeugddebat. 

Sportieve activiteiten

 • Sport Accent School en sportactieve school.
  Scholen in het Sport Accent netwerk bieden veel sportieve activiteiten aan als onderdeel van het totale onderwijsprogramma. Het netwerk bewaakt de kwaliteit van de programma’s, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het Northgo College voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden van de KVLO en is door deze vereniging én het NOC*NSF gecertificeerd als sportactieve school. De Stichting Sport Accent organiseert jaarlijks voor tweedeklassers een grote landelijke sportdag in Arnhem. Het Northgo college selecteert elk jaar zijn beste sporters op tien disciplines voor deze sportdag. 

 • sportdagen en toernooien.
  Naast de lessen in lichamelijke opvoeding zijn er sportdagen voor leerlingen van alle klassen. De leerlingen nemen ook deel aan sporttoernooien in de regio. 

 • sportoriëntatie.
  In de examenklassen bieden wij, in samenwerking met de sportverenigingen in Noordwijk e.o, het vak sportoriëntatie aan. De leerlingen kunnen dan kennismaken met onder meer hockey, fitness, verdedigingssporten, tennis en golf. > Excursies, buitenlandse reizen en werkweken

 • excursies.
  In het verlengde van de lessen zijn er voor alle leerjaren excursies, die deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Afgelopen jaar gingen leerlingen bijvoorbeeld wadlopen, naar NEMO, het Anne Frankhuis, de bloemenveiling in Aalsmeer, Ayers Rock in Zoetermeer, de Tweede Kamer, Duinrell, de Efteling, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Antwerpen. In de bovenbouw van het havo/vwo brengen leerlingen bezoeken aan hbo-opleidingen en universiteiten in het kader van studie- en beroepskeuze. Ook waren er excursies in de buurt naar Naturalis en waren er coastwatch- en veldwerkdagen voor het vak biologie.

 • werkweken en buitenlandse reizen.
  In het onderwijsprogramma zijn ook werkweken en buitenlandse reizen opgenomen. Leerlingen van 4 havo en 4 vwo gaan in het voorjaar naar Barcelona, Berlijn, Londen, Marokko of Rome om daar de cultuur, geografie en historie te bestuderen. Leerlingen uit 3 vmbo gaan op werkweek naar de Ardennen. Aan de studiereizen en de werkweek zijn kosten verbonden.

 • uitwisselingen.
  Op het Northgo College zijn er meerdaagse uitwisselingen met leerlingen uit België (Brussel), Duitsland (Münster) en Roemenië (Medgidia). > Themaonderwijs exacte vakken

 • A Place in Space.
  De leerlingen van 4 vwo hebben de afgelopen jaren op school en op een externe locatie, gewerkt aan het thema ruimtevaart, waarbij ze op een andere manier de vakken biologie, algemene natuurwetenschap, natuur- en scheikunde beleefden.

 • CSI Noordwijk.
  Rond het thema forensisch onderzoek bieden we een programma aan waarin de bètavakken zijn gecombineerd in Crime Scene Investigation Noordwijk (CSI Noordwijk).


Maatschappelijke activiteiten

 • maatschappelijke stage.
  Leerlingen uit de bovenbouw kunnen een maatschappelijke stage volgen bij een maatschappelijke instelling of sportvereniging.

 • jeugdparticipatie.
  Leerlingen van het Northgo College nemen deel aan de jeugdraad van de gemeente Noordwijk. De jeugdraad staat de gemeente met raad en daad bij, bij onderwerpen die betrekking hebben op de jeugd.

 • goede doelenacties.
  In de weken voor kerst wordt er door alle klassen een goed doel geadopteerd. Leerlingen spannen zich door middel van allerlei activiteiten in voor hun goede doel. De activiteiten variëren van zingen in een verzorgingshuis tot hulp aan de voedselbank of geld inzamelen voor diverse goede doelenorganisaties.