De iPad in de klas

Op het Northgo College kun je werken meteen iPad. Naast het gewone leerboek wordt er gewerkt met digitaal leer- en werkmateriaal en worden verschillende apps gebruikt om de lessen inhoud te geven en te ondersteunen. Hierdoor worden de lessen afwisselender. Met je iPad kun je verslagen en presentaties voorbereiden en je kunt gemakkelijk informatie opzoeken. Wij beschikken over draadloze netwerken en we werken met een intranet. Leerlingen hebben hierdoor altijd en overal hun eigen digitale bestanden bij de hand.

Het is niet verplicht om met een iPad te werken. Er werken ongeveer evenveel leerlingen met als zonder iPad. Er is dus geen sprake van speciale iPadklassen. 

Digitaal lesmateriaal

Naast het gewone leerboek wordt er gewerkt met digitaal leer- en werkmateriaal en worden andere digitale bronnen gebruikt bij de lessen. Hierdoor wordt het lesaanbod gevarieerder. Er zijn al veel educatieve Apps ontwikkeld die goed te gebruiken zijn. Soms in combinatie met het leerboek, soms als afzonderlijke bron. 

De school beschikt over een draadloos netwerk en wij werken met een intranet. Alle leerlingen hebben een digitale agenda. In de onderbouw zetten de docenten het huiswerk in de SOMtoday. Met behulp van je iPad kun je dus zowel op school als thuis je agenda raadplegen en je huiswerk plannen.  

Aanmelding, toelating en kosten 
Bij aanmelding kun je op het aanmeldingsformulier de keuze voor iPad aangeven worden. De iPad (en beschermhoes) worden door de ouders zelf aangeschaft, dit moet minimaal een iPad2 zijn.