NORTHGO COLLEGE EXCELLENT

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag maakte de staatssecretaris van OCW, Sander Dekker op 26 januari bekend dat de havo-afdeling van het Northgo College het predicaat excellent verdient. Bestuurder Marc Janssen nam de oorkonde trots in ontvangst uit handen van Minister President Mark Rutte. Het predicaat excellent is de kroon op het werk van het Northgo College. De school ziet de eretitel als een groot compliment voor de vakkundigheid en inzet van alle medewerkers en voor haar enthousiaste en betrokken leerlingen.

Aan excellente scholen worden eisen gesteld op het gebied van schoolklimaat, resultaten, schoolorganisatie en visie. Het gaat de jury om ‘het idee achter de school’ en dat is meer dan alleen cijfers. De havo-afdeling van het Northgo College heeft een eigenzinnige visie op excellentie: er wordt stevig ingezet op HBO-vaardigheden met het Havisten Competent programma. De afgelopen jaren halen de havisten van de school meer studiepunten op het HBO en switchen minder van studierichting. Uit onderzoek blijkt dat de oud-leerlingen van het Northgo College tevreden zijn over de aansluiting met het HBO.

Eind oktober heeft de havo-afdeling bezoek gekregen van een delegatie van de jury Excellente Scholen. Deze delegatie heeft allerlei stukken bestudeerd, leerlingen, oud-leerlingen en docenten gesproken en lessen bezocht. 

Juryrapport

In het door de delegatie opgesteld rapport kwamen onder meer de volgende zaken naar voren:

Leerlingbegeleiding
De school heeft goed zicht op haar leerlingenpopulatie, De leerlingen worden goed begeleid door het doordachte systeem van mentoraat (versterkt mentorenteam) en een zorgteam dat handelt volgens heldere procedures. Het versterkt mentorenteam stelt met de docenten een plan van aanpak op. Het bovenstaande wordt onderschreven door leerlingen met wie de jury gesproken heeft.

Onderwijs
De school heeft een heldere visie op onderwijs aan havoleerlingen. Ze vertaalt dit consequent in beleid. Steekwoorden zijn samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Met de eigen, doelgerichte aanpak (een combinatie van een vaardighedenprogramma, gericht op 21ste-eeuwse vaardigheden, en een goede kwaliteitszorg) boekt de school prima resultaten. De leerlingen doen het in het HBO significant beter dan andere havisten.

Referenten: basisscholen, HBO-opleidingen en bedrijfsleven
De jury heeft diverse referenten gevraagd in hoeverre ze de kwaliteit van het Northgo College onderschrijven en het excellentiebeleid van de school herkennen. Uit deze referenties komt onder meer naar voren dat de leerlingen prima worden voorbereid op het HBO waardoor de resultaten op het HBO goed zijn, dat de school zeer initiatiefrijk is en heel gericht kijkt naar het eigen functioneren. Alle referenten onderschrijven dat het Northgo College een excellente school is.

Gewaarborgde kwaliteit

Het Northgo College is een scholengemeenschap. Naast de havo kent de school ook een mavo- en een vwo-afdeling. De kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de havo-afdeling, zijn schoolbreed geborgd. Daarnaast is de visie van de school, - persoonlijk, modern en resultaatgericht onderwijs - in alle afdelingen zichtbaar. En ook op mavo en vwo wordt gewerkt aan 21e eeuwse vaardigheden. Goede voorbeelden daarvan zijn het technasium voor havo en vwo en het technologie en toepassing voor de mavo. 

Hard werken en vakmanschap

Staatssecretaris Dekker ziet excellente scholen als koplopers, rolmodellen waar andere scholen zich aan kunnen optrekken. ‘Excellentie is geen toeval, het zit in de finesses en is een gouden combinatie van lef en doorzettingsvermogen. Het is dan ook geen trucje, maar het resultaat van hard werken en vakmanschap’. Aldus Staatssecretaris Sander Dekker. 

Informatie over Excellente scholen: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/excellente-scholen/predicaat-excellente-school

Naar het volledige  juryrapport van het Northgo College: 
http://www.excellentescholen.nl/voortgezet-onderwijs/scholen/1066/