Wijze van aanmelden

Voor de brugklas

Je ouders kunnen je aanmelden met behulp van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is op te vragen bij de basisschool of op het Northgo College.  Je kunt het formulier ook hier DOWNLOADEN. Vergeet niet dat je ook de code van Onderwijs Transparant in moet leveren. Het formulier wordt uiterlijk 15 maart 2021 bij ons ingeleverd. Dat kan via de basisschool (conform de afspraak met de basisschool) of rechtstreeks op het Northgo College. 

Toelatingsniveau

Om op het Northgo College  in de brugklas te kunnen starten heb je minstens een vmbo-tl/mavo-advies nodig. Het niveau-advies wordt gegeven door de meester of juf van groep 8. De basisschool geeft het advies digitaal aan ons door via Onderwijs Transparant. Je kunt op het Northgo College geplaatst worden op verschillende niveaus: mavo, mavo/havo, havo/vwo of vwo.

Instromen vanaf klas 2

Als je wilt instromen in een leerjaar vanaf klas 2, dan kunnen je ouders contact opnemen via info@northgo-college.nl.  In de e-mail geven zij aan om welk niveau/welk leerjaar het gaat. Je krijgt dan een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met de coördinator van de jaarlaag.  Als je toelaatbaar bent, ben je van harte welkom op het Northgo College, onder voorbehoud dat er plaats is in één van de klassen. 

Doorstroming na het diploma

Een diploma? Dat klinkt misschien nog heel ver weg. Toch is het goed om hierover alvast iets te lezen. Wie op het Northgo College een mavo- of havodiploma heeft behaald, kan binnen de wet- en regelgeving door naar 4 havo, respectievelijk 5 vwo. We hebben hiervoor speciale doorstroommodules. We zorgen dat de vakkenpakketten van de opleidingen goed op elkaar zijn afgestemd. Tegen die tijd bespreken we met jou en je ouders wat de doorstroming precies voor jou betekent. De mogelijkheid om door te kunnen stromen is een groot voordeel van een scholengemeenschap.