o-
ONZE VISIE OP ONDERWIJS

Schoolplan Northgo College

Op het Northgo College kunnen leerlingen hun talenten ontplooien. Ouders kunnen er op vertrouwen dat wij hun kinderen met goed en doordacht onderwijs voorbereiden op verder leren en het verdere leven.

Download hier het schoolplan 2019-2024

Persoonlijk onderwijs

Het Northgo College beschikt over ervaren docenten. Maar onderwijs is meer dan alleen kennis overbrengen. Wij willen onze leerlingen inspireren, de juiste vaardigheden bijbrengen en hen verder brengen en laten ontwikkelen tot jong-volwassenen – klaar voor de stap naar het vervolgonderwijs. Wij doen dat – onder meer – door leerlingen keuzes te bieden waardoor zij hun talenten volop kunnen benutten. Zo kunnen onze leerlingen Cambridge English volgen op alle niveaus. Het Go-Programma vanaf de brugklas sluit aan bij de interesses van de leerling. Deze onderdelen worden gedurende de schoolloopbaan steeds verder uitgewerkt. Er is aandacht voor internationalisering, bijvoorbeeld door middel van uitwisselingsprojecten met scholen in Duitsland en Italië en in de bovenbouw biedt ‘versterkt talenonderwijs’ de mogelijkheid voor het behalen van een internationaal erkend certificaat voor Engels, Duits, Frans en Spaans.

Vanuit het gezichtspunt van de oprechte persoonlijke aandacht vinden wij het vooral ook belangrijk oog te hebben voor onze medewerkers, de ouders en andere bij de school betrokken personen.

Ontwikkelingsgericht onderwijs


Het ministerie van onderwijs is van mening dat scholen hogere prestaties moeten leveren. Deze hogere onderwijsprestatie moest het afgelopen schooljaar zichtbaar
worden gemaakt in een gemiddelde voldoende eindscore voor alle vakken in het centraal eindexamen.
Ook hebben leerlingen inmiddels te maken met een verzwaarde examenregeling. Zij mogen slechts één onvoldoende behalen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Vanwege deze nieuwe regelingen hebben wij het afgelopen jaar het toelatingsbeleid en ook de bevorderingsnormen moeten aanscherpen. Dat betekent overigens níet dat wij onze leerlingen kansen willen ontnemen. Wel geven wij vorm aan de strengere eisen door voor meer duidelijkheid te zorgen. Wij streven er op het Northgo College naar de leerlingen zo snel mogelijk in het juiste, bij hen passende niveau te plaatsen. Ze gaan naar een hoger niveau als het kan en stromen af naar een lager niveau als dat noodzakelijk blijkt. Een optimaal leerklimaat en een goede sfeer zijn hiervoor bepalende elementen. De op het Northgo College aangeboden doorstroommogelijkheden, van mavo naar havo en van havo naar vwo, bieden leerlingen goede kansen om zich verder te ontwikkelen.

Vooruitstrevend Onderwijs

  • Modern onderwijs beperkt zich niet tot een klaslokaal. Met behulp van de nieuwe communicatiemiddelen is de wereld binnen handbereik. Internationale samenwerking groeit en grenzen vervagen. In die wereld is het Northgo College in Noordwijk de ontmoetingsplek met een eigentijds gebouw en ruime voorzieningen. Samen leren en samen leven wordt ondersteund door een team van betrokken en professionele medewerkers.
  • Nieuwe communicatiemiddelen maken de wereld tot een global village, waarbij je met iedereen op elk moment contact kunt hebben.
  • Het Northgo College heeft een voortrekkersrol als het gaat om de inzet van technologie en wil deze voorsprong behouden.
  • Techniek is ondersteunend, het gaat altijd om mensen. Door nieuwe technologieën en methoden is het onderwijs niet alleen gebonden aan een lokaal, een leraar, een rooster of een gebouw.
  • De groeiende inzet van ICT als middel biedt kansen om leerlingen zelf een actieve rol te geven, waarbij ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het leren, voor hun toekomst.