Content

    Geen koppen.


     
    Op deze site is vooral te lezen wat je kunt verwachten in de brugklas van het Northgo College. Maar natuurlijk bestaat er ook een leven na de brugklas! Op de volgende pagina’s kun je zien op welke gebieden jij je talenten kunt benutten tijdens je schoolloopbaan. Het zijn bijna allemaal onderdelen van het vaste onderwijsprogramma. Op sommige gebieden is het Northgo College echt uniek! Vakkenpakketten Vmbo-tl Om leerlingen te stimuleren goed voorbereid naar het vervolgonderwijs te gaan, biedt Het Northgo College op het VMBO twee soorten vakkenpakketten aan: 1 een vakkenpakket dat aansluit op de havo én het mbo Wil je een stapje meer doen? Dan kun je ook een 8e vak kiezen. Dat kan een theorievak zijn, maar ook een praktisch vak zoals informatietechnologie, Lichamelijke Opvoeding 2, tekenen of handvaardigheid. 2 een vakkenpakket dat aansluit op het Middelbaar Beroepsonderwijs In dit pakket kies je in elk geval één praktijkvak. Je maakt een keuze uit: Informatietechnologie, Lichamelijke Opvoeding 2, tekenen of handvaardigheid. De definitieve vakkenpakketkeuze wordt op het vmbo zo lang mogelijk uitgesteld. Aan het eind van de tweede klas kies je tussen Frans en Duits. Pas aan het eind van de derde klas maak je de keuze voor jouw complete vakkenpakket. Stages De meeste leerlingen die examen gedaan hebben kiezen voor een vervolgopleiding. Maar dan moet je al wel nagedacht hebben over wat je later wilt worden. Om je daarbij te helpen loop je op het vmbo en de havo al één of twee keer een stage bij een bedrijf dat jou interessant lijkt. > Op het vmbo is dat een beroepsstage van een week in de derde klas. > Op de havo is dat een snuffelstage van één dag in de derde klas en een beroepsstage van een week in de vierde klas. Vaardighedenonderwijs op de havo Havoleerlingen volgen vanaf het derde jaar het programma ‘Havisten competent’. Dit is een landelijk programma waarbij de leerlingen een werkhouding aanleren en vaardigheden opdoen die zij op een HBO-opleiding goed kunnen gebruiken. Zoals de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk, opzoeken en efficiënt benutten van bronnen en presenteren. Ook worden zij begeleid bij hun beroepskeuze. De resultaten hiervan zijn inmiddels gemeten. Oud-leerlingen van het Northgo College presteren op het HBO bovengemiddeld goed! Science Het Northgo College neemt deel aan het Universumprogramma van het Deltapunt platform Bètatechniek. Dit programma heeft tot doel het onderwijs in de bètavakken aantrekkelijker te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is A Place in Space. Gedurende het schooljaar werken leerlingen uit 4 vwo met een natuurprofiel aan het thema ruimtevaart. Dit doen ze tijdens de lessen biologie, scheikunde, natuurkunde en algemene natuurwetenschappen. Onder andere tijdens een ruimtevaartkamp bereiden ze een ruimtemissie voor. De school beschikt tegenwoordig over een bijna-echte ruimtecapsule, waar astronauten vierentwintig uur in doorbrengen. Tijdens deze 24-uurs missie doen zij onder het toeziend oog van ‘ground control’ allerlei experimenten. In 5 vwo doen deze leerlingen CSI-Noordwijk. Bij dit project leren ze veel over forensisch onderzoek aan de hand van een spannende case. Er wordt namelijk een moord opgelost met behulp van technieken die ook gebruikt worden door de politie. In 3 havo is er in het kader van JETNET (een samenwerkingsverband tussen het onderwijs en het bedrijfsleven) een project samen met AkzoNobel in Sassenheim. Leerlingen leren hoe verf gemaakt wordt en mogen op school hier ook zelf mee aan de slag. Met de zelfgemaakte producten ontwerpen zij een echte reclamecampagne. Internationalisering Op het Northgo College heeft internationalisering een structurele plaats in het onderwijs. De school maakt deel uit van het ELOS-netwerk. Dit staat voor ‘Europa als leeromgeving op scholen’. De leerlingen op ELOS-scholen worden door hun school goed voorbereid op hun rol als Europees burger. > Meerdaagse uitwisselingen, werkweek en studiereizen Er zijn uitwisselingsprogramma’s met scholen in België, Duitsland en Roemenië, waarbij de voertaal Engels, Duits of Frans is. Tijdens de uitwisselingen leren de leerlingen veel over de overeenkomsten en verschillen in cultuur en educatie, maar omdat ze verblijven in gastgezinnen leren ze ook veel over elkaars sociale leven. Op het Northgo College zijn er werkweken en buitenlandse studiereizen naar de Ardennen, Barcelona, Berlijn, Londen, Marokko of Rome. De reizen hebben een sportief, educatief, cultureel en sociaal karakter. Tijdens sommige van deze reizen worden er ook buitenlandse scholen en sportclubs bezocht. > Internationale conferentie Het Northgo College heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor de Young European Schoolconference (YES). Dit is een internationaal evenement waaraan scholen uit 12 verschillende landen uit de EU deelnemen. De conferentie wordt jaarlijks georganiseerd. De leerlingen en hun docenten presenteren internationaal aansprekende onderwerpen zoals duurzaamheid, milieu en integratie. En er wordt volop gediscussieerd over bijvoorbeeld vrede en mensenrechten. De conferentie werd in 2008 gehouden in Halle in Duitsland en in 2009 in Gent in België. > Taaldorp Vanaf dit jaar wordt een oude traditie op het Northgo College weer opgepakt: een echt Taaldorp. Het is een gezellig project, waar je alles wat je geleerd hebt bij Frans, Duits en Engels in de praktijk kunt brengen. > Projectonderwijs Regelmatig zijn er op het Northgo College projecten die over de landgrenzen heen gaan. Zo waren er gedurende de weken rondom de presidents-verkiezingen in de Verenigde Staten, allerlei activiteiten. Er was bij voorbeeld een spannende schaduwverkiezing, een lezing door een Amerika-deskundige en niet te vergeten: er was gratis popcorn voor de hele school! Maar de school blijft voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment zijn wij bezig programma’s te maken die opleiden voor de internationaal erkende taalcertificaten: Delf (Frans), Test-Daf (Duits) en Cambridge ESOL (Engels). Debat Jaarlijks doen leerlingen van het Northgo College mee aan de voorrondes van ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en het Nationaal Jeugddebat. Daarnaast nemen debatgroepen van het Northgo College deel aan regionale debatten. Zo is er in het vorige schooljaar volop mee gediscussieerd over de aanleg van de Rijn- Gouwelijn. Cultuur Naast de expressieklas is cultuur geïntegreerd in het lesprogramma. In de bovenbouw worden er in het kader van de vakken CKV/KCV veel activiteiten georganiseerd, zoals diverse workshops, museum– en theaterbezoek en architectuurrondleidingen. Ook nodigen wij elk jaar een schrijver uit op school die vertelt over zijn manier van werken en in discussie gaat met de leerling over de door hem of haar geschreven romans. Tijdens de Open Podiumavonden gaat het dak eraf. Aanstormende talenten treden op voor medeleerlingen, ouders en belangstellenden. Er zijn uitvoeringen op het gebied van zang, dans, acrobatiek en muziek. Op de school is er een enthousiaste Filmclub met prima apparatuur. Zij maken film-opnamen van de dagelijkse gang van zaken op school, maar staan ook altijd vooraan als er iets bijzonders aan de hand is. De Technische Commissie regelt tijdens grotere bijeenkomsten en voorstellingen zoals musical, modeshow en open podium het licht en geluid. Zie jij techniek wel zitten? Je kunt al vanaf de brugklas lid worden van de technische commissie! Een feestcommissie die bestaat uit leerlingen en docenten organiseert per schooljaar twee grote schoolfeesten. Sport Het Northgo College is door het NOC*NSF gecertificeerd als sportactieve school. En daar zijn we trots op! Als school zijn we ook aangesloten bij de Stichting Sportaccent. Het netwerk bewaakt de kwaliteit van de geboden programma’s, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dat biedt zekerheid. De school maakt gebruik van twee goed geoutilleerde gymzalen en kan beschikken over een aantal ruime sportvelden naast en in de omgeving van de school. Maar natuurlijk wordt het goede van Noordwijk ook benut. Zo zijn er regelmatig activiteiten in de duinen en bossen en op het strand. Voor een brede sportoriëntatie werkt het Northgo College samen met sportclubs en –organisaties in Noordwijk en omgeving. De naam Sport Accent School is een kwaliteitslabel voor de sportklas. Meer informatie over de certificeringen is te vinden op: www.schoolensport.nl Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de brugklascoördinatoren Jan Jaap Meijers en Corrie van Os, via (071) 3681860/840. Specifieke vragen over vmbo-tl kunt u stellen aan Esther Ruiter, via (071) 3681860/840. U kunt ook kijken op onze website: www.northgo-college.nl. Hier vindt u ook actueel nieuws over onze school. Northgo College Duinwetering 107, 2203 HM, Noordwijk Postbus 429, 2200 AK Noordwijk Telefoon (071) 3681840 www.northgo-college.nl info@northgo-college.nl Colofon Concept en vormgeving Bertine Colsen, Den Haag Fotografie Annet Delfgaauw, Rotterdam Redactie en Productiebegeleiding Hildegard Harens, Noordwijk Fotoarchief Northgo College Ankie van Hilten, Evert Knoester, Norman Kuyper, Paul Lichtenbeld, Galith Mol e.a. Met medewerking van de leerlingen van de module PR en Voorlichting (ideeën, visagie, styling en tekstbijdrage) Femke Bosscha, Jasmijn van Bourgondiën, Jennifer van der Deyl, Maaike Faase, Fraukje Ligtvoet, Princilla Metri. Drukwerk Grafitop, Den Haag