Bezoekadres:
Duinwetering 107
2203 HM
Noordwijk

Postadres:
Postbus 429
2200 AK
Noordwijk

T: 071 - 36 818 40
F: 071 - 36 818 45
info@northgo-college.nl


Bestuur en schoolleiding 

1e en 2e klas vmbo/havo en havo/vwo
De heer J. van der Plas, bestuurder/rector 
Telefoon: 071-368 18 51

1 t/m 4 vmbo
Mevrouw A.D. Hollenkamp, lid schoolleiding 
Telefoon: 071-368 18 52

3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo
De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder/directeur 
Telefoon: 071-368 18 53

Coördinatorenteam: 

 • 071-368 18 60 mevrouw A. Kooij-Verhart, administratie coördinatoren
 • 071-368 18 61 de heer J. Meijers, coördinator 1 en 2 havo/vwo 
 • 071-368 18 62 mevrouw C. van Os-van Duin, coördinator 1 en 2 havo/vwo 
 • 071-368 18 63 mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer, coördinator vmbo 
 • 071-368 18 64 de heer R.H. Sliedrecht, coördinator 3 t/m 5 havo 
 • 071-368 18 65 mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn, coördinator 3 t/m 6 vwo

Stafbureau 

 • 071-368 18 40 leerlingenadministratie 
 • 071-368 18 42 examenadministratie 
 • 071-368 18 43 financiële administratie 
 • 071-368 18 44 personele administratie 
 • 071-368 18 55 directiesecretariaat 

Raad van Toezicht 

voorzitter 
 • de heer R. A.M. de Haas, Everwijnpark 13, 2201 AW Noordwijk
leden 
 • mevrouw drs. L.E.W. van Groningen, Wagenmaker 30, 2353 WJ Leiderdorp 
 • mevrouw drs. M.J. Jas, Nachtegaallaan 11, 2333 XS Leiden 
 • de heer D. Jas, Louise de Collignylaan 20, 2341 CK Oegstgeest 
 • de heer ir. W. Schimmel, Koninginneweg 44hs, 1075 EA Amsterdam 

Klankbordgroep ouders 

Contactpersoon: de heer T. van Werkhoven 

Leerlingenraad 

Contactpersonen: Pieter Messemaker en Bas Vegt 

Medezeggenschapsraad 


voorzitter 
 • de heer N.G.J. Duindam (docent) 
leden 
 • mevrouw D.M. Bakker MSc (ondersteunend personeel) 
 • de heer D. Brink (ouder) 
 • de heer F.J.P. Baars (docent) 
 • mevrouw drs. D. Heijmans-van den Broek (docent) 
 • mevrouw M. Lüschen-van Duin (ouder) 
 • mevrouw drs. G. Mol (docent)
 • mevrouw J.M. de Steur (docent) 
 • Bas Vegt (leerling) 

Inspectie van het onderwijs 

vragen over onderwijs: 088-6696060 
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren) 

Commissie van Beroep in Examenzaken 

p.a. Postbus 429, 2200 AK Noordwijk 
t.a.v. de heer Mr. J.C.P. de Moor, voorzitter 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-280 95 90 

GGD/jeugdgezondheidszorg 

De sociaal verpleegkundige van de JGZ kunt via het secretariaat bereiken. 
Telefoon: 071-516 33 42 | E-mail: jgz@ggdhm.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Alle gemeenten hebben een virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit centrum onderhoudt een website met informatie over opgroeien en opvoeden. De website is te vinden op www.cjg(naam gemeente).nl 

Commissie voor Indicatiestelling REC West

(Rugzakfinanciering) Vlagstraat 1, 2584 VX ’s Gravenhage Telefoon: 070-305 20 65 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

Noothoven van Goorstraat 11c, 2806 RA Gouda 
Telefoon: (0900) 123 123 0 (ook buiten kantooruren)

Contactpersoon vermoeden kindermishandeling 

Mevrouw A.D. Hollenkamp 
Telefoon: 071-368 18 52

Contactpersoon klachtenregeling

Mevrouw A.D. Hollenkamp 
Telefoon: 071-368 18 52

Externe vertrouwenspersoon

(via GGD Zuid Holland Noord)
Mevrouw A. Cools, coördinator externe vertrouwenspersonen | Telefoon: 071-516 33 42 

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Telefonische hulplijn | Telefoon: 0900-110 20 30 
Postbus 121, 2300 AC Leiden 
Spreekuren: maandag en dinsdag 13.30 – 17.00 uur en donderdag van 09.00 – 12.30 uur 

‘Hét StudieCentrum’

(instituut voor bijles, studie- en huiswerkbegeleiding) 
De heer L. van Liempt

‘Instituut Mentor‘

(instituut voor bijles, studie- en huiswerkbegeleiding) 
De heer J.P. Wietsma 
Telefoon: 06-26 12 88 48