Contactgegevens

Bezoekadres

Duinwetering 107 
2203 HM Noordwijk 

Postadres:

Postbus 429 
2200 AK Noordwijk 

T: 071 - 36 818 40 
info@northgo-college.nl

Stafbureau

 • 071 36818 40 leerlingenbalie (leerlingen.balie@northgo-college.nl)
 • 071 36818 42 examenadministratie
 • 071 36818 43 financiële administratie
 • 071 36818 44 personele administratie
 • 071 36818 55 stafsecretariaat

Coördinatorenteam

 • 071-368 18 60 Mevrouw A. Kooij-Verhart, administratie coördinatoren
 • 071-368 18 62 Mevrouw C. van Os-van Duin, coördinator 1 vwo en 2 vwo
 • 071-368 18 63 Mevrouw M.M. Mosselman,  coördinator leerjaar 1 mavo/havo en 1 havo/vwo)
 • 071-368 18 61 De heer S. Zeinstra,  coördinator 1 en 2 mavo
 • 071-368 18 61 Mevrouw drs. G. Mol, coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 57 Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer coördinator 2, 3 en 4 mavo
 • 071-368 18 64 De heer R.H. Sliedrecht, coördinator 4 havo en 5 havo 
 • 071-368 18 65 Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn, coördinator 3 t/m 6 vwo

Bestuur en schoolleiding

Brugklas, klas 2, klas 3 en 4 mavo:

De heer J. van der Plas, bestuurder/rector 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl 

Klas 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo:

De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder/directeur 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl

Raad van Toezicht

voorzitter

de heer W.J.C. Roelandse

leden

mevrouw M.A. Akerboom - de Lange MSc
mevrouw N.A.X. van Biesen - Manusov
de heer drs. G.H. Wijma
Mevrouw M.A.M. Vendel MEM


Leerlingenraad

E-mail: leerlingenraad@northgo-college.nl
Contactpersoon: Nick Vink

Medezeggenschapsraad


voorzitter

de heer R. Ockhorst (docent)

vice voorzitter

de heer R.B. van Ommeren (ouder)

secretaris

Mevrouw P.L.C.M. Oostdam (docent)

leden

mevrouw A. Guijt-Warmerdam (ouder)
Naomi van Ommeren (leerling)
Nick Vink (leerling)
de heer E. Kuzee (docent)
de heer B. van de Noort (ondersteunend personeel)
de heer D.T. Roosenstein (docent)

De leden van de medezeggenschapsraad zijn bereikbaar via: medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Klankbordgroep ouders

E-mail: klankbordouders@northgo-college.nl 

Contactpersonen:
mevrouw E.A. Vink en de heer R. van der Poel

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 088-6696060 
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren) 

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

A tot Z huiswerkbegeleiding,

Huiswerkbegeleidingsinstituut op de locatie van het Northgo College

contactgegevens:
http://www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl/
Telefoon: 06-83321017 en 06-26128848

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Babette Braun
Telefoon: 06-19 94 34 15
e-mail: babettebraun11@gmail.com
Info via: www.toptutors.nl