Contactgegevens

Bezoekadres

Duinwetering 107 
2203 HM Noordwijk 

Northgo college

Postadres:

Postbus 429 
2200 AK Noordwijk 

T: 071 - 36 818 40 
F: 071 - 36 818 45 
info@northgo-college.nl

Stafbureau

 • 071 36818 40 leerlingenbalie (leerlingen.balie@northgo-college.nl)
 • 071 36818 42 examenadministratie
 • 071 36818 43 financiële administratie
 • 071 36818 44 personele administratie
 • 071 36818 55 directiesecretariaat

Coördinatorenteam

 • 071-368 18 60 Mevrouw A. Kooij-Verhart, administratie coördinatoren
 • 071-368 18 62 Mevrouw C. van Os-van Duin, coördinator 1 vwo en 2 vwo
 • 071-368 18 57 Mevrouw M.M. Mosselman, waarnemend coördinator leerjaar 1 (mavo, mavo/havo, havo/vwo en vwo)
 • 071-368 18 57 De heer C.P. Barnhoorn, waarnemend coördinator leerjaar  2 mavo-havo, 2, 3 en  4 mavo
 • 071-368 18 61 Mevrouw drs. G. Mol, coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 61 De heer S. Zeinstra, waarnemend coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 63 Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer coördinator 2, 3 en 4 mavo
 • 071-368 18 64 De heer R.H. Sliedrecht, coördinator 4 havo en 5 havo 
 • 071-368 18 65 Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn, coördinator 3 t/m 6 vwo

Bestuur en schoolleiding

Brugklas, klas 2, klas 3 en 4 mavo

De heer J. van der Plas, bestuurder/rector 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl 

Klas 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo

De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder/directeur 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl

Raad van Toezicht

voorzitter

de heer R. A.M. de Haas

leden

mevrouw drs. A.M. Brockhoff
mevrouw drs. J.M.T. van Duijn
mevrouw M.A. Akerboom - de Lange MSc
de heer drs. G.H. Wijma

Leerlingenraad

E-mail: leerlingenraad@northgo-college.nl
Contactpersoon: Henry Beekema

Medezeggenschapsraad

Voorzitter

Mevrouw  M. Kaandorp

secretaris

mevrouw A. Guijt-Wamerdam (ouder) medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

leden

Nick Vink (leerling)
Bas van de Noort (ondersteunend personeel)
mevrouw J.C. van Dam (docent)
de heer R.B. van Ommeren (ouder)
de heer D.T. Roosenstein (docent)

Klankbordgroep ouders

E-mail: klankbordouders@northgo-college.nl 

Contactpersonen:
mevrouw E.A. Vink en mevrouw M. Vink

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 088-6696060 
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren) 

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Bastian van Eijsden

E: bastianvaneijsden@toptutors.nl
T: 06-51802748
www.toptutors.nl

LYCEO

Instituut voor huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining
Vestigingscoördinator, David Dutrieux
E: david.dutrieux@lyceo.nl
T: 06-50688645
www.lyceo.nl