Contactgegevens

Bezoekadres

Duinwetering 107 
2203 HM Noordwijk 

Postadres:

Postbus 429 
2200 AK Noordwijk 

T: 071 - 36 818 40 
info@northgo-college.nl

Stafbureau

 • 071 36818 40 leerlingenbalie (leerlingen.balie@northgo-college.nl)
 • 071 36818 42 examenadministratie
 • 071 36818 43 financiële administratie
 • 071 36818 44 personele administratie
 • 071 36818 55 stafsecretariaat

Coördinatorenteam

 • 071-368 18 60 Mevrouw A. Kooij-Verhart, administratie coördinatoren
 • 071-368 18 62 Mevrouw C. van Os-van Duin, coördinator 1 vwo en 2 vwo
 • 071-368 18 63 Mevrouw M.M. Mosselman,  coördinator leerjaar 1 mavo/havo en 1 havo/vwo)
 • 071-368 18 61 De heer S. Zeinstra,  coördinator 1 en 2 mavo
 • 071-368 18 61 Mevrouw drs. G. Mol, coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 55 De heer dr. M.J.A. Janssen, waarnemend coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 57 Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer coördinator 2, 3 en 4 mavo
 • 071-368 18 64 De heer R.H. Sliedrecht, coördinator 4 havo en 5 havo 
 • 071-368 18 65 Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn, coördinator 3 t/m 6 vwo

Bestuur en schoolleiding

Brugklas, klas 2, klas 3 en 4 mavo:

De heer J. van der Plas, bestuurder/rector 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl 

Klas 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo:

De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder/directeur 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl

Raad van Toezicht

voorzitter

mevrouw drs. A.M. Brockhoff

leden

mevrouw M.A. Akerboom - de Lange MSc
mevrouw N.A.X. van Biesen-Manusov
de heer W.J.C. Roelandse
de heer drs. G.H. Wijma

Leerlingenraad

E-mail: leerlingenraad@northgo-college.nl
Contactpersoon: Nick Vink

Medezeggenschapsraad


voorzitter

de heer R. Ockhorst (docent)

vice voorzitter

de heer R.B. van Ommeren (ouder)

secretaris

Mevrouw P.L.C.M. Oostdam (docent)

leden

mevrouw A. Guijt-Warmerdam (ouder)
Jens Mekking (leerling)
Nick Vink (leerling)
de heer B. van de Noort (ondersteunend personeel)
de heer D.T. Roosenstein (docent)

De leden van de medezeggenschapsraad zijn bereikbaar via: medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Klankbordgroep ouders

E-mail: klankbordouders@northgo-college.nl 

Contactpersonen:
mevrouw E.A. Vink en de heer R. van der Poel

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 088-6696060 
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren) 

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

A tot Z huiswerkbegeleiding,

Huiswerkbegeleidingsinstituut op de locatie van het Northgo College

contactgegevens:
http://www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl/
Telefoon: 06-83321017 en 06-26128848

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Babette Braun
Telefoon: 06-19 94 34 15
e-mail: babettebraun11@gmail.com
Info via: www.toptutors.nl