Contactgegevens

Bezoekadres

Duinwetering 107 
2203 HM Noordwijk 

Northgo college

Postadres:

Postbus 429 
2200 AK Noordwijk 

T: 071 - 36 818 40 
F: 071 - 36 818 45 
info@northgo-college.nl

Stafbureau

 • 071 36818 40 leerlingenbalie (leerlingen.balie@northgo-college.nl)
 • 071 36818 42 examenadministratie
 • 071 36818 43 financiële administratie
 • 071 36818 44 personele administratie
 • 071 36818 55 directiesecretariaat

Coördinatorenteam

 • 071-368 18 60 Mevrouw A. Kooij-Verhart, administratie coördinatoren
 • 071-368 18 62 Mevrouw C. van Os-van Duin, coördinator 1 vwo en 2 vwo
 • 071-368 18 57 Mevrouw M.M. Mosselman, waarnemend coördinator leerjaar 1 (mavo, mavo/havo, havo/vwo en vwo)
 • 071-368 18 57 De heer C.P. Barnhoorn, waarnemend coördinator leerjaar  2 mavo-havo, 2, 3 en  4 mavo
 • 071-368 18 61 Mevrouw drs. G. Mol, coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 61 De heer S. Zeinstra, waarnemend coördinator 2 havo en 3 havo
 • 071-368 18 63 Mevrouw drs. E.M. Ruiter-Korthouwer coördinator 2, 3 en 4 mavo
 • 071-368 18 64 De heer R.H. Sliedrecht, coördinator 4 havo en 5 havo 
 • 071-368 18 65 Mevrouw drs. M.M.A.C. Krikke-van Rijn, coördinator 3 t/m 6 vwo

Bestuur en schoolleiding

Brugklas, klas 2, klas 3 en 4 mavo

De heer J. van der Plas, bestuurder/rector 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl 

Klas 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo

De heer dr. M.J.A. Janssen, bestuurder/directeur 
Telefoon: 071-368 18 55
E-mail: schoolleiding@northgo-college.nl

Raad van Toezicht

voorzitter

de heer R. A.M. de Haas

leden

mevrouw drs. A.M. Brockhoff
mevrouw drs. J.M.T. van Duijn
mevrouw M.A. Akerboom - de Lange MSc
de heer drs. G.H. Wijma

Leerlingenraad

E-mail: leerlingenraad@northgo-college.nl
Contactpersoon: Henry Beekema

Medezeggenschapsraad

Voorzitter

Mevrouw  M. Kaandorp

secretaris

mevrouw A. Guijt-Wamerdam (ouder) medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

leden

Nicol Jason (leerling)
Nick Vink (leerling)
de heer B. van de Noort (ondersteunend personeel)
de heer R. Ockhorst (docent)
de heer R.B. van Ommeren (ouder)
de heer D.T. Roosenstein (docent)

Klankbordgroep ouders

E-mail: klankbordouders@northgo-college.nl 

Contactpersonen:
mevrouw E.A. Vink en mevrouw M. Vink

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 088-6696060 
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren) 

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Bastian van Eijsden

E: bastianvaneijsden@toptutors.nl
T: 06-51802748
www.toptutors.nl

LYCEO

Instituut voor huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining
Vestigingscoördinator, David Dutrieux
E: david.dutrieux@lyceo.nl
T: 06-50688645
www.lyceo.nl